Taksäkerhet

Taksäkerhet

Vi gör ditt tak säkert att vistas på!

Genom att tillhanda Taksäkerhetsprodukter och montera alla typer taksäkerhetslösningar som av bland annat takbryggor, takstegar och nockräcken ger vi dig ett tak som följer gällande säkerhetsföreskrifter.Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten på taket. Byggnader som ska beträdas ska förses med skyddsanordningar för att minska risken för fall och skador.

Vi har även snörasskydd och steglösningar för alla typer av tak som vi både säljer och kan montera på dina fastighet.

Kontakta oss idag för komplett utbud av produkter eller gratis offert på monteringsarbetet!